Klauzula informacyjna RODO

RODO

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

PPHU RAF-PAK Sp.j., z siedzibą Sowina 33B, 63-300 Pleszew w ramach wzajemnych relacji biznesowych przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU RAF-PAK Sp.j., z siedzibą Sowina 33B, 63-300 Pleszew, NIP 6171859169,
 • Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres: PPHU RAF-PAK Sp.j., Sowina 33B, 63-300 Pleszew lub mailowo na adres: biuro@raf-pak.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów handlowych, przeprowadzania rozliczeń finansowych, działań marketingowych.
 • Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom np. podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, transportowe, pomocy prawnej, instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej , w czasie przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
 • W każdym przypadku udostępniania danych osobowych lub zaistnienia możliwości udostępnienia takich danych Administrator stosuje procedury organizacyjne i środki techniczne minimalizujące zakres udostępnianych danych oraz ryzyko dostępu do tych danych przez osoby inne niż pracownicy Administratora. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonego celu handlowego, w szczególności nie udostępnia danych innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. Ochrona informacji związanych z danymi Kontrahentów, Klientów oraz Osób kontaktowych jest dla Administratora zadaniem priorytetowym. Administrator nie udostępnia danych Kontrahentów, Klientów oraz Osób kontaktowych poza granice Unii Europejskiej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dyspozycja zostaje zlecona przez Klienta.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Brak odpowiedzi na powyższe pismo w ciągu 14 dni od wysłania, uznane będzie jako zgoda na przeważanie Państwa danych osobowych i przechowywanie w naszej bazie.

Z poważaniem

Informacje kontaktowe

 • 63-300 Pleszew, Sowina 33b,
  woj. wielkopolskie
 • tel.: 62 741 28 30

  Rafał: +48 608 489 528
  Mariusz: +48 509 080 481
  Jarek: +48 519 108 397
  Sebastian: +48 787 509 599

 • biuro@raf-pak.pl
 • http://raf-pak.pl
 • poniedziałek - piątek: 7-15

Co robimy

Jesteśmy producentem opakowań z tektury falistej

Specjalizujemy się w produkcji opakowań do warzyw, owoców i kwiatów.

DUŻYM ODBIORCOM OPAKOWAŃ (np do POMIDORÓW) wstawiamy składarko – sklejarki.
DOSTARCZAMY RÓWNIEŻ GOTOWE SKLEJONE OPAKOWANIA (do POMIDORÓW, JABŁEK, KAPUSTY itp.)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Sprzedajemy składarko-sklejarki włoskiej produkcji, zapewniamy pełen serwis naszym klientom.

Gwarancja jakości

wysoka jakość produktów, konkurencyjne ceny i krótkie terminy realizacji.
Opakowania dostarczamy własnym transportem.